ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಾಹರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹೂಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ:

            ಲಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯು ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಲಿಂಬೆಯು ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜನೆವರಿ-ಫೆಬ್ರುವರಿ (ಅಂಬೆ ಬಹಾರ), ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಮೃಗ ಬಹಾರ), ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಹಸ್ತ ಬಹಾರ) ಹೂಗಳು ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಬೆ ಬಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ಮೃಗ ಬಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 36 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಸ್ತ ಬಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬೆ ಬಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೂಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೂಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೂಗಳು ಎಪ್ರೀಲ-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

            ಲಿಂಬೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡಿ ಹೊಸಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಮೃಗ ಬಹಾರ) ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಹಸ್ತ ಬಹಾರ) ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮೃಗ ಬಹಾರದ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಂಬವ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಬೆಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಬವಾದ ತಕ್ಷಣ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ನವೆಂಬರದಿಂದ ಜನೇವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಬಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ-ಅಕ್ಟೋಬರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚತ ಮಳೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಹಸ್ತ ಬಹಾರ ಹೂವಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಲಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮಾರಾಟದ ದರವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸ್ತಬಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಪ್ರಚೋದಕಗಳಾದ ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಯನ್ನು 2000 ಪಿಪಿಎಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲವಾರ ಹಾಗು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟೋಬುಟ್ರಾಜೋಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ-ನವಂಬರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ-ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ದೊರೆತು ಜಾ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-11-2020 02:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080